Výhody a nevýhody hybridního pracovního modelu

 

Tak jako valná většina nejrůznějších řešení, má i hybridní model práce samozřejmě jak svá pro i proti, tak také své příznivce a odpůrce. Nicméně jisté je, že představuje budoucnost – nejde totiž o místo, ale o potenciál. Stejně tak je jasné, že v současné době je možnost přechodu na hybridní model ovlivněna možnostmi ekonomiky a jednotlivých pozic, v blízké budoucnosti budou ale přechod na hybridní model ovlivňovat zejména preference a postoje zaměstnanců. Pokud organizace budou chtít zůstat konkurenceschopné, bude nutné se tomu přizpůsobit.

Z průzkumu společnosti EY provedeného v roce 2021 vyplývá, že s hybridním pracovním modelem počítá většina organizací, např. 72 % zaměstnavatelů plánuje zredukovat kancelářské prostory a upravit je právě pro hybridní způsob práce, a 84 % zaměstnavatelů pak počítá s tím, že budou pracovat s technologiemi a daty tak, aby vše bylo využíváno efektivně a jejich zaměstnanci byli se zvoleným přístupem spokojeni. Proto je důležité poznat výhody a nevýhody hybridního pracovního modelu, protože pak má každá organizace možnost pracovat s nimi tak, aby výhody co nejvíce využila a nevýhody eliminovala, nebo snížila jejich případný dopad.

>

Hlavní výhody hybridního pracovního modelu

1. Ochrana zdraví

Pandemická situace ukázala, jak důležité je, aby lidé byli schopni pracovat prakticky odkudkoli. Nemusí jít o pandemii, ale třeba jen o chřipkové období či nachlazení, nebo čas, kdy se zaměstnanci prostě necítí dobře. Zamezí se tak jak šíření případné nákazy, tak také třeba odchodům na nemocenskou, protože nachlazený člověk nemá většinou problém pracovat z pohodlí svého domova.

2. Úspora nákladů

Využitím hybridního pracovního modelu se snižují náklady jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Zpráva Global Workplace Analytics zjistila, že téměř 6 z 10 zaměstnavatelů považuje úspory nákladů za hlavní výhodu. Úsporám na straně zaměstnavatele bude věnován následující samostatný článek. Úspory se projeví ale i na straně zaměstnanců, a to zejména ve spojení s náklady na dojíždění do kanceláří.

3. Zlepšení produktivity práce

Výhody, které může nabídnout flexibilnější práce, využily miliony organizací po celém světě. Zaměstnanci, kteří měli v době pandemie možnost volby, odkud mohou pracovat, byli šťastnější a spokojenější, což se odrazilo na jejich výkonu. Studie Finder 2020 ukázala, že dvě třetiny zkoumaných společností zaznamenaly vyšší produktivitu, a to zejména díky možnosti lépe se soustředit, zorganizovat si čas, lépe pečovat o své zdraví či snížit stres např. z dojíždění. Výrazný pocit loajality a touha neztratit nově získanou možnost volby jsou dalšími důvody zvýšeného pracovního nasazení. Podle studie IDEA z roku 2021 zpracované pro společnost Microsoft Česká republika a Slovensko respondenti uvedli, že jejich produktivita při práci z domova byla v průměru stejná jako při práci na pracovišti.

4. Zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Hybridní pracovní model dává lidem flexibilitu v tom, že mohou být tam, kde být potřebují. Téměř 60 % Američanů podle studie WalletHub uvedlo, že v době covidu, kdy jim byla umožněna možnost volby, odkud budou pracovat, se zlepšil způsob, jakým pracují a žijí, k lepšímu.

5. Zlepšení vztahů mezi zaměstnanci

I ti nejlepší přátelé si mohou navzájem lézt občas na nervy, když jsou neustále spolu. To stejné platí i na pracovišti. Hybridní pracovní model tak může přispět také k lepším vztahům na pracovišti.

6. Podpora diverzity a inkluze

Hybridní model práce s možností flexibility, s využíváním nových technologií, s novým stylem vedení a komunikace dává firmám možnost vytvářet takové podmínky a zapojovat do svých týmů lidi, kteří by za klasického pracovního modelu ve firmách běžně pracovat nemohli, nebo by pro ně prostředí nebylo inkluzivní.

>

Hlavní nevýhody hybridního pracovního modelu

Kromě evidentních výhod představuje hybridní pracovní model také několik výzev pro organizace všech velikostí, zejména pokud jde o řízení zaměstnanců, zajištění zdravé pracovní kultury a zabezpečení před kybernetickými hrozbami.

1. Práce z domova může vyčerpávat a vést k přepracování

Pandemická zkušenost ukázala, že lidé pracují z domova často tvrději a déle, než pokud by byli v kanceláři. Podle britské studie strávili lidé při práci z domova každý den prací o více než 30 minut. Podle studie společnosti Microsoft vypracované ve spolupráci s odborníky z think-tanku IDEA se ve světě v době pandemie při práci z domova cítilo přepracováno až 39 % lidí. Vyčerpání může umocňovat i pocit sociální izolace.

2. Obavy z nerovného zacházení mohou vést k nárůstu stresu, demotivaci a nespokojenosti

Vrcholoví manažeři a vedoucí zaměstnanci ovlivňují svým chováním funkčnost a efektivitu hybridního pracovního modelu. Pokud sami vidí těžiště své práce v kanceláři, zaměstnanci to vnímají a mohou se cítit nekomfortně. Obávají se nárůstu nespravedlnosti v hodnocení, protože se podvědomě domnívají, že manažeři uvažují, že lidé pracující z domova jsou méně výkonní než ti, co sedí v kancelářích. Stejně tak se domnívají, že ti, kteří sedí v kancelářích, budou v rámci kariérního růstu zvýhodňováni. Např. ve Velké Británií 54 % oslovených lidí uvedlo, že cítili vnitřní tlak pracovat v kancelářích. Myslí si, že pokud je šéf v kanceláři, je pravděpodobné, že bude nevědomě zvýhodňovat ty, kteří jsou také v kanceláři - a to jak po stránce sdílení informací, tak třeba přístupem ke vzdělávacím aktivitám apod. Může tak nastat i situace, že čas strávený v kanceláři se může nevědomě stát měřítkem loajality vůči firmě.

3. Možné zvýšené náklady

S přechodem na hybridní pracovní model mohou být spojené i určité náklady. Nicméně pokud se chtějí firmy změnit v moderní digitální organizace, řadu těchto nákladů budou nuceny nést i tak – řadu výdajů by musely vydat v každém případě, to se týká např. neustálého vzdělávání v oblasti moderních technologií, zajištění kybernetické bezpečnosti, moderních informačních systémů apod. Obecně mohou tyto náklady zahrnovat:

  • Zajištění a vybavení kanceláří tak, aby do nich lidé mohli přicházet podle potřeby
  • Vybavení domácích kanceláří
  • Nové investice do technologií pro lepší hybridní spolupráci

4. Problémy s komunikací

U hybridního pracovního modelu je vzácné, pokud většina zaměstnanců bude na stejném místě současně. To samozřejmě ztěžuje např. komunikaci naléhavých změn nebo oznámení s významným dopadem a závažností. Stejně tak se firmy musí vyrovnat s tím, aby měli vždy stejné informace zaměstnanci nacházející se ve firmě a nacházející se doma – může se velmi dobře stát, že např. po skončení porady týmu bude v kanceláři ještě pokračovat diskuse dál, ale lidé, kteří byli na poradě přítomni online, nebudou již součástí této následné diskuse a některé informace jim tak mohou chybět.

5. Zvýšená kybernetická rizika

Významný nárůst práce z domova v roce 2020 napomohl 80% nárůstu kyberkriminality. Kybernetické útoky jsou pravděpodobnější při práci a komunikaci z měnících se míst, odkud člověk pracuje. Společnosti potřebují zajistit kybernetickou bezpečnosti neustálými aktualizacemi software, nastavením správy hesel hesel a vícefaktorovým ověřováním, protože jsou s možností práce odkudkoli náchylnější k riziku narušení dat.

6. Narušení zákaznické zkušenosti

U společností, jako jsou např. banky apod., pokud jsou zákazníci zvyklí přicházet na fyzické konzultace specializovaných služeb, může hybridní pracovní model, pokud není dobře zvládnutý, narušit dosud známou zákaznickou zkušenost. Zde ale opět můžou tento případný problém pomoci řešit standardizované postupy a moderní technologie.

Poslechněte si více k tématu hybridní spolupráce na našich webinářích:

Přečtěte si více v dalších článcích série o hybridní práci a spolupráci:

Závěrem

Hybridní pracovní model, příp. práce na dálku, nejsou již nouzovými řešeními, které našly své opodstatnění pouze v době pandemie, nebo benefity pro některé typy zaměstnanců. Naopak nyní dochází k zásadnímu posunu v pracovním modelu, který zohledňuje potřeby zaměstnanců, jako je rovnováha pracovního a soukromého života a s tím související osobní spokojenost. Ze současné situace na trhu pracovních sil je zřejmé, jak důležité je, aby zaměstnavatelé tento způsob práce nabízeli. Samozřejmě musí zvážit všechna pro a proti a nastavit hybridní model tak, aby přinášel také obchodní přínosy. Na obchodní přínosy se podíváme v následujícím článku.

Zdroje:

Sdílej v médiích

vyhody-a-nevyhody-hybridniho-pracovniho-modelu

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu