Moderní Datacentrum

Vaše nové a škálovatelné datové centrum. Kdykoliv.

Touch the future. #DigitalOrganization

Hybridní datová centramigrace do cloudu je jenom začátek. Transformace datových center kompletně nová cesta

Digitální transformace je nyní součástí strategických diskusí v mnoha organizacích. Požadavky na podnikovou infrastrukturu se rychle vyvíjejí a IT prostředí je stále častěji provozováno hybridním způsobem: část aplikací a dat ve vašich datových centrech, část v cloudu. Plně rozumíme stávající infrastruktuře, aplikacím a procesům v kontextu vašeho podnikání.

Integrujte vaši stávající on-premises infrastrukturu a data s nekonečnými možnostmi Microsoft Azure. Modernizujte svoji architekturu pomocí lokálních, cloudových a hybridních služeb. I vaši zákazníci si stále více uvědomují potenciální přínosy, pokud jde o náklady, provoz a produktivitu, kterou nenabízí jejich staré systémy ve prospěch nových digitálních technologií.

Získejte benefity moderních hybridních datových center s KPCS

 • Zvyšte bezpečnost vašeho provozu na armádní úroveň.
 • Snižte náklady spojené se správou a údržbou datových center.
 • Získejte neomezené možnosti cloudových řešení a inovací.
moderní datacentrum

Průvodce moderním datacentrem

 • Vaše možnosti

  vyhodnocení současného stavu vaší organizace a pomoc při utváření digitální vize

 • Základy řešení

  analýza prostředí a definice struktury a governance potřebné pro implementaci nového řešení

 • Implementace řešení

  doručení a nasazení řešení na základě ověřených konceptů

 • Adopce řešení

  se zaměřením, aby vaše organizace a uživatelé přijali nové řešení, a plně využili jeho výhody

 • Spravovaná služba

  zajištění provozu a kontinuálního rozvoje řešení pro naplnění budoucích potřeb organizace

Krok 1: Scénáře vašich možnostívyhodnocení současného stavu vaší organizace a pomoc při utváření digitální vize

 • Máte pod kontrolou životní cyklus vašich datových center? Nejenom hardware jako jsou servery, úložiště a síťová infrastruktura, ale také vašich aplikací, které jsou nezbytné pro hladký chod vaší organizace.
 • Máte k dispozici pravidla, procesy, governance pro rozvoj datových center a jejich budoucnost?
 • Využíváte plně nejnovější cloudové technologie a možnosti?
 • Máte zajištěnu bezpečnost a provoz datacenter?

Možností, jak v dnešní době pracovat se zařízeními v on-premise a cloudu je celá řada. Hybridní scénáře přináší to nejlepší z obou světů. Poznejte vaše možnosti.

Business workshop

Naše řešení

 • Nabízíme vám ty nejlepší specialisty se zaměřením na technologie Microsoft, kteří vám pomohou porozumět vašemu současnému stavu a najít nové příležitosti.
 • Využijte osvědčených postupů a ověřené metodologie při provozu datových center.
 • Pomůžeme vám posoudit digitální vyspělost vaší organizace, připravenost na cloud, stav zabezpečení a získáte přehled o nejdůležitějších hrozbách.

Vaše benefity

 • Dozvíte se o moderních způsobech provozu datových center a aplikací, které pomohou zvýšit důvěru ve vaše IT.
 • Získáte přehled o výhodách využití hybridních datových center.
 • Získáte lepší přehled o svém současném stavu.
 • Vaše organizace získá přehled o tom, jaké kroky byste měli podniknout.

Jak postupujeme?

 • Připravte se na workshop plný inspirací a možností, jak je možné oblast řešit. Používáme znalosti, které jsme nabyli u mnoha obdobných projektů a zákazníků.
 • Výstupem je zpráva s popisem vaší aktuální situace a stavu s popisem možností, jak realizovat vaši digitální vizi.
 • Pokračováním může být provedení ukázky, čeho je možné s technologiemi dosáhnout.

Krok 2: Základy řešeníanalýza prostředí a definice struktury a governance potřebné pro implementaci nového řešení

 • Rozumíte všem aspektům, které souvisí s budováním a provozem?
 • Víte, co je třeba vzít do úvahy z hlediska bezpečnosti?
 • Máte zkušenosti, procesy a možnosti související se správou hybridních datových center i mimo organizaci?
 • Provozujete kontinuální sledování toho, zda datové centrum nebylo kompromitováno?
web image

Naše řešení

 • Společně vytvoříme návrh toho, jak by měl vypadat životní cyklus vašeho nového datového centra.
 • Pomůžeme připravit odpovídající procesy provozu a správy datacentra ve vaší organizaci.
 • Získáte kroky, které je nutné podniknout v oblasti datových center a aplikací.

Vaše benefity

 • Získáte kompletní sadu návrhů a dokumentů v oblasti hybridních datových center na základě osvědčené praxe KPCS.
 • Získáte blueprint způsobu přechodu z on-premises do hybridního datového centra.

S našimi zákazníky pracujeme vždy v úzké spolupráci, pracujeme jako jeden tým. Tímto přístupem zajistíme plnění všech projektových požadavků, ale také adopci nových řešení v organizaci zákazníka.

Jak postupujeme?

 • Pomůžeme vám rozhodnout, kterým klíčovým oblastem se věnovat.
 • Zorganizujeme workshopy s odpovědnými osobami ve vaší organizaci - a to nejenom s IT.
 • Doručíme úplnou architekturu oblasti hybridních datových center se zohledněnými podmínkami vaší organizace, např. provoz Active Directory, Azure, IaaS, PaaS, SaaS, DevOps, governance.

Krok 3: Implementace řešenídoručení a nasazení řešení na základě ověřených konceptů

 • Vaše předchozí transformační projekty nedopadly dobře? Neposkytly očekávané výsledky, vaše organizace nevyužívá všech benefitů projektu?
 • Jsou vaše IT projekty zpožděné a nad rámec rozpočtu?
 • Přejete si partnera, který rozumí vašim obchodním cílům a přitom chápe důvody cloudu a potřeby bezpečnosti?

S našimi zákazníky pracujeme vždy v úzké spolupráci, pracujeme jako jeden tým. Tímto přístupem zajistíme plnění všech projektových požadavků, ale také adopci nových řešení v organizaci zákazníka.

web image

Naše řešení

 • Skutečně rozumíme tomu, co vše je spojené s hybridními datovými centry, jaké jsou požadavky na bezpečnost v hybridním IT.
 • Máme celou řadu osvědčených postupů, nástrojů a řešení, což zajistí spolehlivou transformaci, minimalizované výpadky pro uživatele.
 • Náš flexibilní tým konzultantů v České republice a USA zajistí, že váš projekt doručí špičkoví konzultanti.

Vaše benefity

 • Jste součástí projektu, máte nad ním plnou kontrolu. Náš projektový tým je připraven na změny reagovat rychle a efektivně.
 • Ušetříte čas a finanční prostředky, neboť transformační projekt bude dodán dle definovaného rozsahu a plánu.

Jak postupujeme?

 • Dodáme dokumentaci, a to včetně projektového plánu, technické, bezpečnostní dokumentace a akceptačních testů pro ověření funkcionality řešení.
 • Můžeme nabídnout přepracování a optimalizaci stávajících řešení a vývoj nových řešení plně využívajících cloudové funkce.
 • Poskytneme vám jasný seznam a pokyny pro budoucí optimalizaci infrastruktury pro dosažení vyšší návratnosti investic.
 • Konečným výsledkem je perfektně fungující řízení životního cyklu zařízení odpovídající potřebám vaší organizace.

Krok 4: Adopcese zaměřením, aby vaše organizace a uživatelé přijali nové řešení, a plně využili jeho výhody

 • Jste si jisti, že vaše organizace je schopna spolupracovat jako jeden celek, aby dosáhla cílů stanovených na začátku projektu?
 • Mají správní lidé potřebný přístup k nástrojům ve správný čas?
 • Jsou vaši zaměstnanci zmateni z řady nástrojů, které mají k dispozici?
 • Řídíte školení svých zaměstnanců poutavě a efektivně?

Podle společnosti Gartner je v IT standard pro přijetí nových technologií uživatelem pouze 43%. To je pro IT problém, protože zaostáváme ve srovnání se zdravotnictvím, výrobou, maloobchodem a dalšími, kteří obecně přijímají nové technologie mnohem dříve a s mnohem větším nadšením. To znamená, že nejen IT zaostává v tom, že je otevřeno dělat věci efektivněji, ale také je opravdu neúspěšné v přijímání nových řešení.

Uzivatele pracuji s technologii

Naše řešení

 • Osvědčené modely adopce zajistí, že vaši zaměstnanci začnou nové technologie využívat.
 • Pomůžeme vám vytvořit příručku pro správné používání vašich nových řešení.
 • Spolu s vámi vytvoříme plán výhod, který podrobně popisuje, jak by měly být výhody vašeho nového řešení realizovány a měřeny.

Vaše benefity

 • Členové vašeho týmu IT budou rozumět procesům, jejich rolím a potřebným schopnostem a dovednostem.
 • Získáte plnou návratnost své investice, neboť nové technologie budou skutečně používány správným způsobem.

Jak postupujeme?

 • Podporujeme vás v motivaci vašich zaměstnanců zdůrazňováním klíčových výhod nového řešení, jejich školením a v případě potřeby poskytováním podpory.
 • Naše adopční programy a zapojení uživatelů vám pomohou nominovat ambasadory v organizaci, kteří pomáhají svým kolegům a spolupracují při neustálém rozvoji způsobů práce.
 • Dodáme plán benefitů plynoucích z projektu a školicí materiály včetně videí.

Krok 5: Spravovaná služba zajištění provozu a kontinuálního rozvoje řešení pro naplnění budoucích potřeb organizace

 • Je těžké udržet krok se všemi novými funkcemi nejenom cloudové platformy a mít trvalý přehled na riziky?
 • Máte partnera, který umí nejen provozovat a spravovat cloudová prostředí, ale co je důležitější, neustále vyvíjet a optimalizovat prostředí společně s vašimi odborníky?
 • Je klíčovou kompetencí a činností vašeho IT týmu provozování stabilního IT prostředí?

Váš interní tým IT specialistů se zaměřuje primárně na udržení provozu a podporu koncových uživatelů. Zbývá tak méně času na sledování trendů IT, bezpečnostních rizik spojených s provozem IT. Můžete využít výhod Spravované služby, kde za vaším IT týmem stojí odborníci z KPCS.

spravce dohlizi na technologii

Naše řešení

 • Námi spravované služby jsou neustále aktualizovány a provozovány v souladu se standardy a doporučeními výrobce.
 • Pomáháme také udržovat vaše procesy, informační bezpečnost a řízení identit s měnícími se obchodními potřebami.
 • Poskytujeme vám nejnovější informace o změnách v technologiích, vašich obchodních příležitostech a v případě potřeby nabízíme školení.

Vaše benefity

 • Vaše služby budou mít výjimečnou dostupnost.
 • Budete mít možnost se zaměřit na vaše podnikání a uživatele, namísto na provoz technologií.
 • Získáte proaktivní přístup a možnost strategického plánování IT služeb.

Jak postupujeme?

 • Nabízíme spolehlivé spravované on-prem a cloudové služby včetně aktualizací, monitorování a podpory 24/7.
 • Nabízíme službu neustálého rozvoje s průběžně aktualizovaným plánem, dedikovaný Service Level Manager (SLM) a specialisty na infrastrukturu, kteří vám pomohou maximalizovat vaše výhody spojené se spravovanou službou.
 • Pravidelně dodáváme aktualizace systému, aktualizované road mapy, plánované změny a dopady, školicí materiály a videa.