Windows 7 Extended Security Updates (ESU)

Podpora Windows 7 ukončena.

Touch the future. #DigitalOrganization

Windows 7 Extended Security Updates (ESU)získejte důležité a bezpečnostní aktualizace pro Windows 7

14. ledna 2020 společnost Microsoft zastaví vydávání bezplatných oprav pro operační systém Windows 7, což je datum ukončení jeho podpory. Program ESU (Extended Security Updates) však nabízí způsob, jak rozšířit dodávku „kritických“ a „důležitých“ záplat Windows 7 pro organizace, které mají potíže s přechodem ze systému Windows 7.

Program ESU umožňuje rozšíření záplat maximálně na tři roky, tuto podporu musí organizace každý rok obnovovat.

Požadavky

Více o Windows 7 ESU

Prodloužení aktualizací je zajištěno pomocí služby KMS, nebo klíče MAK. Je nutné mít na paměti, že ESU klíč je vždy jen na jeden rok. ESU není dlouhodobé řešení, ale získáte tak čas na přípravu a přechod na nový operační systém. Více o přechodu na Windows 10 zjistíte zde.

Jak získat ESU

Získejte Windows 7 Extended Security Updates (ESU) ještě dnes za cenu €65 / počítač / rok pomocí programu Microsoft CSP. Kontaktujte nás pomocí formuláře a náš obchodní tým vám již pomůže. Cena ESU je pro rok 2020 stanovena na €65 a každým rokem se bude zvyšovat.

web image

Časté dotazy o Windows 7 ESU

Součástí systému Windows 7 ESU jsou aktualizace zabezpečení pro kritické a důležité problémy definované centrem MSRC (Microsoft Security Response Center) po dobu nejvýše tří let od 14. ledna 2020. Po 14. ledna 2020, pokud váš počítač používá systém Windows 7 a nezakoupili jste rozšířené aktualizace zabezpečení, nebude počítač nadále získávat aktualizace zabezpečení. Poznámka:
Nebude existovat Nabídka ESU ani prodloužení podpory pro sadu Office 2010.

ESU jsou k dispozici pro systémy Windows 7 Professional a Windows 7 Enterprise.

Nabídka ESU byla k dispozici v centru hromadných licenčních služeb (VLSC) od 1. dubna 2019. Rozšířené aktualizace zabezpečení budou k dispozici pomocí CSP od ledna 2020.

Ačkoli konec podpory pro systém Windows 7 je 14. ledna 2020, organizace mohou zakoupit ESU kdykoli během tří let, kdy je nabídka k dispozici. Pokud organizace čeká a koupí ESU poprvé v roce dva nebo rok tři, budou muset platit i za předchozí roky. Důvodem je, že aktualizace zabezpečení nabízené v rámci programu ESU jsou kumulativní. Jak bylo uvedeno, organizace si mohou v kterémkoli místě zakoupit ESU. Tyto organizace by si však měly uvědomit, že po ukončení podpory v lednu 2020 organizace již nebudou dostávat pravidelné opravy chyb a aktualizace. Podpora společnosti Microsoft navíc nebude moci poskytovat podporu.

Zákazníci, kteří vlastní systém Windows 7 pro školství (EDU), si mohou zakoupit komerční nabídku ESU od CSP počínaje pondělím, 2. prosince 2019. Společnost KPCS CZ je certifikovaným poskytovatelem řešení pro školství (EDU).

Ne. Protože na žádném zařízení nevyžadujeme ESU, nemáme žádné minimální požadavky na nákup.

Ne. Zákazníci VL, kteří mají licence k odběru pro systém Windows Enterprise SA nebo Windows Enterprise E3, však dostávají výhodné ceny.

Ne.

Ne. ESU bude možné zakoupit pouze prostřednictvím VL a CSP.

Ne. ESU je mimo rozsah smluv MPSA a Open.

Podpora systémů Windows XP a Windows Vista již skončila a není k dispozici žádná další podpora. Zákazníkům doporučujeme přesunout se do systému Windows 10, aby mohli využívat výhod společnosti Microsoft 365.

Ano, aktualizace budou zahrnovat podporu pro rozhraní .NET Framework 4.5.2 – 4.8 (od ledna 2020) a .NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1).

Ano.

Program Microsoft Security Essentials (MSE) bude nadále získávat aktualizace podpisů po 14. ledna 2020. Platforma MSE však již nebude aktualizována. Další [informace o programu MSE](https://support.microsoft.com/help/17150/windows-7-what-is-microsoft-security-essentials).

Definice SCEP a aktualizace motorů budou v souladu s příslušnými zásadami životního cyklu pro uvedené verze SCEP pokračovat v systému Windows 7 bez ohledu na stav ESU. - Všechny verze programu SCEP poskytují programy pro ochranu proti spywaru a antivirové aktualizace na verzi 4.10.209. - Aktuální větev SCEP bude jediným produktem pro ochranu koncového bodu, který bude nabízet AV aktualizace (až do ledna 2023) poté, co verze 2012 dosáhne konce podpory v červenci, 2022.

Ne. Zákazníci, kteří nakupují přímo od společnosti Microsoft (například zákazníci VL nebo přímý partner CSP), mohou požádat o pomoc se systémem Windows 7 pomocí aktivní smlouvy o podpoře, jako je například Software Assurance nebo Premier/Unified support.

Ne. Pokud zákazníci mají systém Windows 7, ale nenakupují ESU, nemohou tyto lístky protokolovat, a to ani v případě, že mají plány podpory.

Víme, že existují zákazníci, kteří nasadili systém Windows 7 Ultimate. Pro komerční zákazníky, kteří mají systém Windows 7 Ultimate, můžete zakoupit systém Windows 7 ESU pro použití s těmito zařízeními.

Ano. Počet dostupných aktivací bude záviset na počtu licencí, které zákazník zakoupil, a na podmínkách konkrétní licenční smlouvy daného zákazníka.

Chcete-li nainstalovat a aktivovat systém Windows 7 ESU, Stáhněte si KB4516033 (10. září 2019) a KB4516048 (24. září 2019). Pokyny pro instalaci a aktivaci systému Windows 7 ESU a další informace o zakoupení naleznete v tématu Jak získat rozšířené aktualizace zabezpečení pro způsobilá zařízení systému Windows. Poznámka:Instalace klíčů MAK přidává možnost přijímat rozšířené aktualizace zabezpečení. Nenahrazuje aktuální aktivační klíč produktu (například OEM, KMS) ani znovu neaktivuje systém. Organizace budou muset nainstalovat nový klíč MAK pro každý rok, ve kterém byly nasazeny rozšířené aktualizace zabezpečení.

Ano.

Aktualizace budou doručeny prostřednictvím všech obvyklých procesů doručování aktualizací, včetně aktuálních poboček SCCM, WU, WUfB a WSUS. Aktualizace bude naprogramována pro vyhledání aktivace MAK v koncovém bodě a bude instalována pouze do těchto systémů společně s klíčem MAK. Další informace o rozšířených aktualizacích zabezpečení a Správci konfigurace

Zákazníci mohou určit zbývající aktivace klíče MAK pomocí VAMT: 1. Spustit VAMT. 2. V levém podokně vyberte uzel klíče Product Key . 3. V prostředním podokně najděte klíč Add-on MAK. Zbývající počet aktivací se zobrazí ve sloupci Zbývající počet aktivací .

Ano.