Naše hodnoty

Na čem stavíme.

Touch the future. #DigitalOrganization

Být na stejné vlně je důležité nejen v osobním, ale i pracovním životě. Naše hodnoty vycházejí ze smyslu podnikání naší společnosti, z běžných denních pracovních aktivit a zejména z toho, jak to cítí lidé u nás ve firmě. Během času naše hodnoty zrály jako víno. Nejsou to tedy jen body sepsané na papíře, ale ve firmě jimi skutečně žijeme. I nové lidi do firmy nevybíráme pouze podle kompetencí, ale také podle toho, jak blízko mají právě k hodnotám naší firmy. Jsme prostě tým a jsme na to hrdí.

Kvalita a Bezpečnost

Jsme profesionálové posedlí kvalitou poskytovaných služeb. Neustále usilujeme o její zvyšování. Vylepšujeme procesy a budujeme vztahy na všech úrovních a ve všech ohledech. Kvalita je hodnotou, v níž nechceme dělat kompromisy.

Samozřejmou součástí vysoké úrovně kvality je i bezpečnost informací.

web image

Vztahy

Osobní vztahy uvnitř firmy, stejně jako vztahy se zákazníky, budujeme na důvěře, respektu, upřímnosti a otevřenosti. Při naší práci myslíme na druhého. Pomáháme si, plníme sliby a ochotně si předáváme know-how a zkušenosti. Tak totiž můžeme my i naše firma růst.

web image

Žijeme naší značkou

Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Abychom i v budoucnu patřili k nejlepším na trhu, stále udržujeme vysokou úroveň našich znalostí. Každý člen týmu zná svou roli a její význam pro naši společnost, to nás však neomezuje v kreativitě. To je to, co nás a naši značku činí silnými.

web image

Orientace na zákazníka

Vždy nasloucháme potřebám našich zákazníků, společně pracujeme na naplnění těchto potřeb – efektivně, odborně a inovativně. Poskytujeme zákazníkům hodnotu v každé jednotlivé činnosti, protože si vážíme jejich času i důvěry v nás. S našimi zákazníky budujeme dlouhodobé partnerské vztahy.

web image

Myslíme na ostatní

Naše práce nás baví a výsledky jsou pro nás podstatné. Zároveň si ale uvědomujeme, jak je důležité sladit pracovní a osobní život. Také víme, že ne všichni mají v životě vše, co potřebují, a proto pomáháme těm, kdo si sami pomoci nemůžou – dětem, nemocným, handicapovaným a seniorům.

web image