Novinky v Azure Monitor

 
  azure

V nedávné době společnost Microsoft vydala sadu velice zajímavých novinek pro službu Azure Monitor, které umožňují efektivnější využití této služby.

Custom logs API

Tato funkcionalita umožňuje maximální ovladatelnost a flexibilitu při zpracovávání dat z různých zdrojů. Díky definici datových pravidel (Data Collection Rules) máte nyní možnost určit, kde a jak budou data přesně uložena. Můžete specifikovat schéma custom tabulky, použít transformaci nebo ukládat třeba i do některých „built-in“ tabulek. To celé je možné bez změn ve volání REST API nebo odesílaných datech.

Více zde: https://aka.ms/customlogs

Transformace dat

Díky novým transformacím v pravidlech Data Collection Rules máte možnost filtrovat a modifikovat příchozí data v reálném čase ještě před uložením do Log Analytics Workspace. Tyto transformace se definují pomocí Kusto Query Language. Ukládáte tak čistší data pomocí výkonného vestavěného nástroje.

Více zde: https://aka.ms/logstransform

Basic logs

Pokud potřebujete ukládat velké množství nekritických záznamů, jako jsou debugging nebo auditní záznamy, můžete ušetřit náklady díky novému typu logů. Basic logs nabízí oproti standardním analytickým logů omezené možnosti zpracovávání a krátkou dobu retence. Toto jsou základní rozdíly mezi těmito plány:

tabulka%20Azure%20Monitor

Více zde: https://aka.ms/basiclogs

Archive logs

Standardní doba retence data v Log Analytics Workspace se pohybuje mezi 30 a 730 dny. V určitých případech je ale nutné některá data skladovat déle, např. kvůli vyšetřování incidentů nebo compliance. Azure Monitor je nyní vybaven možností nastavit pravidla pro archivaci pro jednotlivé tabulky. Data v režimu archivace jsou potom uložena s výrazně nižšími náklady, je možné je prohledávat pomocí Search Job nebo je obnovit.

Overview of data retention and archive periods

Více zde: https://aka.ms/logsarchive

Search Jobs

Search jobs je funkce umožňující efektivní dotazování enormního množství dat, které by za běžných okolností nebylo možné provádět. Search jobs provádí asynchronního dotazování a ukládá výsledky do tabulek k dalšímu použití. Tyto dotazy je možné provádět nad všemi typy logů – basic, analytic, archive. Pro dotazování je použit pouze omezený set možností KQL.

Více zde: https://aka.ms/logssearchjob

Data export

Data mohou být nyní paralelně přijímána do Log Analytics Workspace a zároveň na základě pravidel exportu směrována do dalších služeb jako jsou Azure Storage Account nebo Event Hubs. Díky tomu máte možnost tato data dále zpracovávat a exportovat jinými nástroji.

Diagram  Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email  Description automatically generated

Více zde: http://aka.ms/logsexport

Sdílej v médiích

novinky-v-azure-monitor

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu