Microsoft Copilot pro Security je dostupný!

 
  novinka

Microsoft Copilot je bezpečnostní řešení, které využívá umělou inteligenci a strojové učení k ochraně dat a aplikací v cloudu. Je součástí Microsoft 365 a pomáhá vývojářům psát kvalitnější a bezpečnější kód. Toto řešení je navrženo tak, aby pomohlo organizacím chránit své důležité informace a zároveň jim umožnilo využívat výhody cloudových technologií. Copilot je schopen detekovat a blokovat hrozby v reálném čase, což zvyšuje bezpečnost vašich dat a aplikací. Díky využití umělé inteligence a strojového učení je Copilot schopen neustále se učit a zlepšovat své schopnosti detekce hrozeb.

Copilot pro Security: Ochrana rychlostí a rozsahem umělé inteligence

Detekujte vše, co vám uniká: Copilot pro Security vám umožní získat jasný a srozumitelný přehled o vašem stavu zabezpečení z velkého množství datových signálů, které sbírá z vašich cloudových služeb a aplikací. Díky tomu budete moci efektivně filtrovat zbytečné nebo irelevantní informace a zaměřit se na ty, které jsou klíčové pro ochranu vašich dat a systémů. Copilot pro Security využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence a strojového učení k analýze a klasifikaci datových signálů podle jejich rizika, závažnosti a priority. Tímto způsobem dokáže identifikovat a upozornit na podezřelé nebo škodlivé aktivity, jako je například pokus o průnik, malware, ransomware, phishing nebo DDoS útok. Tímto způsobem vám Copilot pro Security pomůže detekovat kybernetické hrozby dříve, než způsobí vážné poškození vašich dat a aplikací, což vám umožní rychleji a efektivněji reagovat a minimalizovat dopad incidentu. Kromě toho vám Copilot pro Security poskytne také nástroje a doporučení pro zlepšení vašeho stavu zabezpečení a prevenci budoucích útoků. Tímto způsobem vám Copilot pro Security pomůže posílit vaše zabezpečení a zvýšit vaši odolnost proti kybernetickým hrozbám.

Buďte krok před nebezpečím: Mějte důležité pokyny a kontext na dosah ruky bezpečnostního týmu, aby mohl reagovat na incidenty během několika minut místo hodin nebo dnů. Copilot pro Security vám poskytne potřebné informace, jako je původ hrozby, způsob útoku, dopad a zranitelnosti, které umožňují schopnost rychlého rozhodování a akce. Navíc vám Copilot pro Security pomůže i s prevencí a nápravou incidentů, tím že vám doporučí nejlepší postupy a řešení pro každou situaci. Copilot pro Security je vaším spolehlivým partnerem v oblasti kybernetické ochrany, který vás provede celým procesem řízení incidentů a pomůže vám zajistit optimální zabezpečení vašich dat a aplikací.

Posilte odbornost týmu: Podpořte a zlepšete práci mladších zaměstnanců díky podrobným pokynům a snižte množství jednotvárné práce pro vedoucí pracovníky, aby se mohli soustředit na strategicky důležité úkoly. Copilot pro Security vám umožní školit a rozvíjet vaše bezpečnostní specialisty pomocí interaktivních šablon, scénářů a simulací, které jim poskytnou praktické zkušenosti a zpětnou vazbu. Tímto způsobem můžete udržet vysokou úroveň kvalifikace a motivace vašeho týmu a zajistit, že budou připraveni na jakoukoli hrozbu. Zároveň můžete využít automatizované funkce Copilotu pro Security k delegování a vyřešení rutinních a opakujících se úloh, jako je například monitorování provozu, zjišťování anomálií nebo řízení patchů. Tímto způsobem osvobodíte čas a zdroje vašich vedoucích pracovníků, kteří se budou moci věnovat plánování a realizaci strategických iniciativ pro zlepšení zabezpečení vaší organizace.

Integrace Copilotu pro Security v praxi

V této části si ukážeme, jak může Copilot pro Security usnadnit a zefektivnit práci bezpečnostních a IT týmů, které používají platformu Microsoft Defender XDR k ochraně svých zařízení, dat a identit. Microsoft Defender XDR je komplexní řešení, které integruje několik modulů, jako je Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for Office 365 a další, aby poskytlo jednotný pohled na kybernetické hrozby a jejich dopad na vaši organizaci. Copilot pro Security dokáže pracovat s těmito moduly a využít jejich bohaté datové zdroje a analytické schopnosti k poskytování ucelených informací, doporučení a akcí pro vaše bezpečnostní a IT týmy.

Například, pokud Copilot pro Security zaznamená podezřelou aktivitu na jednom z vašich zařízení, může vám poskytnout podrobný popis incidentu, jeho závažnost, zdroj a cíl útoku, spuštěné procesy, přenesené soubory a další relevantní údaje. Tyto informace získá z Microsoft Defender for Endpoint, který shromažďuje a analyzuje data o chování zařízení a aplikací. Copilot pro Security vám také pomůže určit, zda se jedná o falešný poplach nebo skutečnou hrozbu, a navrhne vám optimální způsob reakce, například izolaci zařízení, ukončení procesů, odstranění souborů nebo kontaktování uživatele. Tyto akce můžete provést přímo z Copilotu pro Security nebo z Microsoft Defender for Endpoint.

Kromě toho Copilot pro Security může zkontrolovat, zda je dotčené zařízení správně nakonfigurováno, aktualizováno a zabezpečeno, a porovnat jeho stav s ostatními zařízeními ve vaší síti. Pokud zjistí nějaké nedostatky nebo zranitelnosti, upozorní vás na ně a navrhne opatření k jejich odstranění nebo zmírnění, jako je instalace záplat, změna nastavení nebo aplikace bezpečnostních pravidel. Tyto funkce využívají dat a nástrojů z Microsoft Defender for Endpoint a Microsoft Intune, které umožňují správu a zabezpečení zařízení na dálku.

Dalším příkladem je, když Copilot pro Security zjistí podezřelý e-mail, který byl odeslán nebo přijat jedním z vašich uživatelů. V tomto případě Copilot pro Security využije informací z Microsoft Defender for Office 365, který monitoruje a chrání vaši e-mailovou komunikaci před spamem, phishingem, malwarem a dalšími hrozbami. Copilot pro Security vám poskytne podrobnosti o e-mailu, jako je jeho obsah, přílohy, odesílatel, příjemce a další metadata, a zjistí, zda se jedná o legitimní zprávu nebo útok. Pokud se jedná o útok, Copilot pro Security vám pomůže zjistit, jaký byl jeho cíl, jaký měl dopad a jaké byly jeho následky. Například, Copilot pro Security vám řekne, zda e-mail obsahoval malware, který byl spuštěn na zařízení uživatele, zda uživatel klikl na podvodný odkaz, který ho přesměroval na škodlivou webovou stránku, nebo zda uživatel zadal své citlivé údaje do falešného formuláře. Copilot pro Security vám také navrhne nejlepší způsob, jak reagovat na tyto situace, například smazání e-mailu, karanténu příloh, varování uživatele, změnu hesla nebo nahlášení incidentu. Tyto akce můžete provést přímo z Copilotu pro Security nebo z Microsoft Defender for Office 365.

Copilot pro Security může také zkontrolovat, zda je dotčený uživatel správně ověřen a autorizován k přístupu k datům a službám, které používá, a zda je jeho identita chráněna před zneužitím. Tyto informace získá z Microsoft Defender for Identity, který sleduje a chrání vaše identity a jejich vztahy k zdrojům v síti. Copilot pro Security vám také pomůže identifikovat a zabránit pokusům o útok na vaše identity, jako je útok hrubou silou, útok převzetí relace nebo útok prostředníkem. Pokud dojde k takovému útoku, Copilot pro Security vám pomůže určit jeho zdroj, cíl a dopad, a navrhne vám vhodná opatření, jako je blokování neoprávněného přístupu, zrušení podezřelé relace, resetování hesla nebo uplatnění vícefaktorové autentizace. Tyto akce můžete provést přímo z Copilotu pro Security nebo z Microsoft Defender for Identity.

Tyto příklady ukazují, jak může Copilot pro Security efektivně spolupracovat s platformou Microsoft Defender XDR a poskytovat vám ucelený a integrovaný pohled na vaše bezpečnostní prostředí. Díky této integraci můžete lépe porozumět rizikům, kterým čelíte, a podniknout rychlé a informované rozhodnutí a akce, které zajistí ochranu vaší organizace. Copilot pro Security je navržen tak, aby vám ulehčil práci, zvýšil vaši produktivitu a zlepšil vaše výsledky. S Copilotem pro Security máte k dispozici inteligentního a spolehlivého pomocníka, který vás provede celým procesem řízení incidentů a pomůže vám dosáhnout optimálního zabezpečení vašich dat a aplikací.

Jak Copilot pro Security funguje

SecCopilotClanek

Diagram poskytuje zjednodušený pohled na to, co se děje na pozadí ve službě Copilot pro Security, když odešlete výzvu. Nejprve orchestrátor Copilotu určí kontext a sestaví plán s využitím dovedností dostupných v Copilotu. Poté plán spustí a shromáždí veškerý potřebný obsah a data. Dále tato data a kontext zkombinuje, naformátuje data, sestaví odpověď a zrealizuje ji. K tomuto procesu může dojít během několika sekund.

Copilot pro Security je vybaven sadou dovedností, které mu umožňují provádět různé úkoly související s kybernetickou bezpečností. Například Copilot může analyzovat hrozby, podávat zprávy o incidentech, předpovídat dopady, navrhovat opatření, automatizovat úkoly nebo interagovat s uživateli. Tyto dovednosti jsou založeny na nejmodernějších technologiích strojového učení, znalostních grafů, algoritmické logiky a dalších metodách.

Copilot pro Security je také schopen učit se z každého dotazu a zpětné vazby, kterou dostane. To znamená, že čím více ho budete používat, tím lépe bude rozumět vašim potřebám a přizpůsobí se jim. Copilot neustále rozšiřuje své znalosti a dovednosti, aby byl vždy aktuální a spolehlivý.

Produkty Integrované s řešením Copilot pro Security

  • Jednotná platforma operací zabezpečení
  • Microsoft Sentinel
  • Microsoft Defender XDR
  • Microsoft Intune
  • Analýza hrozeb v programu Microsoft Defender
  • Microsoft Entra
  • Microsoft Purview
  • Microsoft Defender Správa externí potenciální oblasti útoku

Sdílej v médiích

microsoft-copilot-pro-security-je-dostupny

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu