Na co si dát pozor při migraci pošty do Exchange Online – II. část

 
 Filip Kasaj

V předchozí části Na co si dát pozor při migraci pošty do Exchange Online – I.část jsem se věnoval základním oblastem, které je nutné si ověřit, promyslet či zajistit před samotnou migrací. Teď půjdeme v tématu dále. K různým typům migrace.

Typy migrace 🚀

Existuje několik typů migračních metod, které lze použít pro přenos dat do EXO služby. Způsob migrace záleží na zdrojovém prostředí, na jeho programovém vybavenosti, na koexistenčních potřebách mezi oběma prostředími a na způsobu přesunu služby (postupná, jednorázová). Níže naleznete zjednodušený výčet možný migračních metod a jejich předpokladů.

img

Nástroj třetí strany
 • Většinou placené nástroje per schránka umožňující migraci z různých zdrojů (Lotus/Domino, GroupWise, Exchange, GSuite, PST atd.) do EXO.

 • Výhodné pro tenant-to-tenant migrace (EXO to EXO) a migrace z jiných než Exchange systémů.

 • Nástroje slouží převážně pro přenos vybraných dat, takže identity, směrování pošty a konfigurace schránek musí být řešeny samostatně.

 • V KPCS preferujeme nástroj CloudMigrator.

Outlook/client-based migrace
 • Manuální migrace přes Outlook klienta per schránka.

 • Klient může být použit pro export a import dat přes PST soubor mezi oběma systémy.

 • V klientovi může být v rámci jednoho profilu připojena zdrojová i cílová schránka a pomocí drag and drop mohou být data přesouvána – v tomto případě nemůže být zdrojová a cílová SMTP adresa shodná – minimálně po dobu migrace.

 • Manuální způsob migrace s omezenou přenosovou rychlostí cca 0.5 GB/h.

 • Tento scénář bych nedoporučoval, a to hned z několika důvodů, například spolehlivost, rychlost a kompatibilita.

 • Předpokladem je existence schránek v obou prostředích.

PST migrace
 • Strojová migrace PST souboru do schránek v EXO.

 • PST soubory mohou být nahrány do tenantu nebo zaslány do cloudu na chráněném disku.

 • Tento postup bych preferoval pro případy přesunu archivů nebo ve chvíli, kdy se nelze dostat ke zdrojovým datům jiným způsobem.

 • Předpokladem je export zdrojových schránek do PST souborů a existence cílových schránek.

 • Popis importu PST souborů do EXO služby.

IMAP migration
 • Migrace dat ze zdroje pomocí IMAP protokolu.

 • IMAP migrace přesouvá pouze e-mailové položky do 500 tisíc a maximální velikosti položky 35 MB.

 • Speciální IMAP migrací je i migrace z platformy Google, která má ale řadu vylepšení.

 • Strojová migrace, která vyžaduje znalost uživatelského hesla nebo admin oprávnění pro přístup do zdrojových schránek.

 • Předpokladem je existence schránek v cílovém prostředí a mapování objektů zdroj versus cíl přes CSV souboru.

 • Více informací o IMAP migraci.

Staged migration
 • Určeno pro zdrojové systémy Exchange 2003 a 2007.

 • Pro přenos dat se využívá protokol Outlook Anywhere publikovány vůči EXO.

 • Strojová migrace, která vyžaduje znalost uživatelského hesla nebo admin oprávnění pro přístup do zdrojových schránek.

 • Předpokladem jsou synchronizované identity disponující e-mailovým doménový sufixem, který je shodný pro lokální i cloudové prostředí.

 • Migrace přenáší všechny položky schránky, ale neřeší vazby mezi schránkami.

 • Více informací o Stage migraci.

Cutover migration
 • Určeno pro zdrojové systémy Exchange 2003, pro vyšší verze je doporučován hybrid.

 • Pro přenos dat se využívá protokol Outlook Anywhere.

 • Synchronizace identit není nutná.

 • Metoda pro migraci celé organizace najednou, zpravidla i se změnou MX záznamů.

Exchange hybrid
 • Určeno pro migrace systému Exchange 2010, 2013, 2016 a 2019.

 • Z mého pohledu nejlepší možný způsob migrace do služby EXO.

 • Předpokladem jsou synchronizované identity a zaregistrované domény v tenantu.

 • Moderní autentizace podporována od Exchange 2013.

 • Exchange hybrid s Microsoft Teams od verze Exchange 2016 a výše.

 • Příklady podporovaných scénářů:

  • Jeden Exchange hybrid v AD forestu per tenant (zatím).

  • Jeden tenant s více Exchange hybridy za předpokladu samostatných domén a certifikátů.

  • Jeden Azure AD Connect per tenant.

  • Jedna Onprem identita může být synchronizována pouze do jednoho tenantu.

  • Topologies for Azure AD Connect

 • Typy hybridní konfigurace Microsoft Exchange

Classic

img

 • Identity sync (AADC)
 • Tenant domain registration
 • Autodiscover records
 • Trusted certificate
 • Prostupy pro HTTPS (443/TCP) Onprem EXO oboustranně (Autodiscover, EWS).
 • Prostupy pro SMTP (25/TCP) Onprem EXO oboustranně.

Organization Configuration Transfer - přenos Onprem politik do EXO

 • Retention Policy
 • Retention Policy Tags
 • OWA Mailbox Policy
 • Mobile Device Mailbox Policy
 • Active Sync Mailbox Policy

Minimal

 • Výzva k Azure AD Connect serveru součástí HCW.
 • Move Mailbox, Free/Busy, eDiscovery, ActiveSync a OWA redirect, Online Archive.
 • Bez secure mailflow a cross-forest oprávnění = rychlý přesun pro menší organizace.

Full

 • Free/Busy, Move mailbox, eDiscover Mailtips, Message tracking, ActiveSync a OWA redirect, Online Archive, Serure mail, Photos.
 • Microsoft Teams support (Exchange 2016 +).
 • Ideální pro koexistenci schránek v Onprem a EXO.

Modern

 • Instalace hybrid agenta (Azure AD Application proxy based), samostatný server nebo Exchange.
 • Move mailbox, Free/Busy funkce.
 • Výhodné pro organizace, které nemají Exchange služby publikovány do internetu a nevyžadují tok zpráv a pokročilou koexistenci.

Classic vs Modern

Věřím, že jsem vám tato druhá část přinesla komplexnější pohled na celou věc. V následující, a zároveň poslední, části tohoto seriálu se zaměříme na důležité oblasti samotné migrace.

Sdílej v médiích

na-co-si-dat-pozor-pri-migraci-posty-do-exchange-online-ii-cast

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu