Jak na PKI s pomocí Azure a MEM? - díl druhý

 
 Michal Švec
  MEM, Azure

V prvním díle Jak na PKI s pomocí Azure a MEM? jsem hovořil o certifikační infrastruktuře, jak to celé vypadá v on-premise prostředí a jak ji rozumně provozovat v Azure. V druhém díle této minisérie se detailněji zaměřím na implementační postup s použitím Enterprise CA.

Implementační postup s použitím Enterprise CA

Předpoklady:

 • CA - Windows Server s rolí AD Domain Services a AD Certification Services Enterprise CA

  • Vše připravené a funkční
  • CRL musí být veřejně dostupné
 • NDES - Windows Server 2012 R2 a vyšší připojený do stejné domény

 • Povolení síťových prostupů:

  • HTTPS TCP 443 z internetu do NDES serveru
  • Veškerá potřebná komunikace mez virtuálními stroji, která je specifikovaná instalovanými rolemi

Stručný postup:

CA

Připravte servisní účet pro NDES službu. Účet musí mít oprávnění na NDES serveru (to zajistíte buď pomocí Security Policy přímo na serveru nebo pomocí GPO):

 • Logon Locally
 • Logon as a Service
 • Logon as a batch job

Nastavte nové certifikační šablony na CA:

 • Intune device – bude použit pro odbavování požadavků koncových stanic skrz MEM. Požadované atributy jsou:

  • Subject name = Supply on the request
  • EKU musí obsahovat Client Authentication
  • NDES servisní účet má oprávnění Read / Enroll
  • Request handling – zapnout Enroll subject without requiring any user input.
 • NDES server – slouží pro HTTP SSL zabezpečení komunikace IIS služby. Nejlépe kopií šablony webserveru.

  • Subject name = Supply on the request
  • EKU musí obsahovat Server Authentication
 • NDES client – pro potřeby Microsoft Intune NDES Connector. Tato šablona může být společná i pro server, pokud zde zadáte Client i Server Authentication EKU

  • Subject name = Supply on the request
  • EKU musí obsahovat Client Authentication

Exportujte certifikát kořenové autority ve formátu DER pro potřeby MEM

Nastavte oprávnění pro vydávání a management certifikátů na CA pro NDES servisní účet, resp. účet počítače NDES.

NDES

Instalujte samostatnou NDES roli na druhé VM

Zkontrolujte případně doplňte služby web serveru IIS:

img

Vypněte IE Enhanced Security Configuration pomocí Server Manageru.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Přidejte SPN typu HTTP s NDES servisním účtem pro NDES server např. takto:

Setspn -s http/ndes.contoso.com contoso\NDESservice

Pomocí průvodce konfigurujte NDES roli, taky aby používala správný vámi vytvořený NDES servisní účet a certifikační autoritu, která má pro tuto službu certifikáty vydávat.

Pomocí úpravy registrů přiřaďte na NDES správné certifikační šablony, které bude NDES služba z CA používat.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MSCEP\ Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Nastavte parametry web requestů, aby byly podporovány dlouhé dotazy, které budou používány. To se provede pomocí IIS manager:

Default Web Site> \Request Filtering\ > \Edit Feature Setting\

Maximum URL length (Bytes) = 65534 Maximum query string (Bytes) = 65534

Po restartu NDES serveru můžete vyzkoušet URL NDES služby:

http:///certsrv/mscep/mscep.dll

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Vydejte pro NDES certifikáty šablon NDES server a NDES client (případně pokud použijete společnou šablonu, tak pouze jeden certifikát). Uveďte do certifikátu tyto údaje:

 • Subject name = CN=
 • Subject Alternative Name = veřejně dostupný DNS název, který bude definován v MEM

Přiřaďte právě vydaný Server Authentication certifikát jako SSL certifikát výchozí webové stránky IIS pomocí IIS manageru.

V tuto chvíli už můžete instalovat samotný Intune NDES Connector. Instalační soubor je dostupný ke stažení přímo z administrace Microsoft Endpoint Management:

Tenant administration > Connectors and tokens > Certificate connectors> Add

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Po spuštění instalace budete dotázáni na zadání certifikátu. Zde vyberte váš NDES client certifikát.

Na konci instalace spusťte Certificate Connector UI, který jinak později najdete zde:

\NDESConnectorUI\NDESConnectorUI.exe

Pomocí Sign In proveďte přihlášení do Intune službě. Účet, který zadáváte, musí splňovat tyto podmínky:

 • Mít roli Intune administrator nebo Global administrator v daném tenantu

 • Ve chvíli přihlašování mít přiřazenou licenci k Microsoft Intunu

Poznámka:

Po přihlášení účtem se NDES server vůči MEM autentizuje již pomocí certifikátu, který při procesu přihlašování obdržel.

Na záložce Advanced vyplňte přihlašovací údaje k NDES servisnímu účtu

Microsoft Endpoint Management

Po úspěšném propojení NDES serveru s MEM uvidíte záznam v menu

Tenant administration > Connectors and tokens > Certificate connectors

Nejprve přidejte profil pro certifikát kořenové CA:

Devices > Configuration profiles > Create profile

 • Platform = vyberte cokoli
 • Profile = Trusted certificate
 • Nahrajte certifikát, který jste si exportovali v bodě 3.
 • Přiřaďte profil

Přidejte profil SCEP certificate, který zajistí nasazování požadovaných klientských certifikátů

Devices > Configuration profiles > Create profile

 • Platform = vyberte cokoli
 • Profile = SCEP certificate
 • Nastavte parametry certifikátu podle vašich požadavků.
 • Přidejte Root Certificate, který odpovídá názvu Trusted certificate profilu z předchozího bodu.
 • SCEP Server URLs zadejte ve formátu:

http:///certsrv/mscep/mscep.dll

Pozor! Toto FQDN musí být obsaženo v Subject Alternative Name SSL certifikátu instalovaného na IIS.

 • Přiřaďte profil

A máte hotovo. Nyní se budou na stroje, pro které jste aplikovali konfigurační profily, instalovat požadované certifikáty a udržovat v platnosti.

Sdílej v médiích

jak-na-pki-s-pomoci-azure-a-mem-dil-druhy

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu