Uvolněte ruce lidem z IT Operations

 
 Viktor Nademlýnský

Organizace a podniky využívají stále větší spektrum aplikací a služeb, které pro ně mají větší a větší význam, jak v dostupnosti, tak integritě. To klade na IT týmy vysoké nároky. Investovat čas na získávání a udržování znalostí napříč celým tím spektrem IT služeb. Naučit se a dodržovat zásady dobré správy. Držet krok s invencí útočníků a rychle mitigovat nové a nové zranitelnosti. Všechno to jsou časově náročné úkoly, které nikdy nekončí.

Navíc práci odvádět ideálně proaktivně, tedy tak, aby k nežádoucím incidentům, které stojí byznys peníze, ani nedošlo. Abyste toho dosáhli, je potřeba sledovat a vyhodnocovat velké množství ukazatelů, a to kontinuálně. V drtivé většině bude výsledek, že je vše OK, ale získat toto potvrzení pro opravdu komplexní kontrolu prostředí je vyčerpávající úkol. Výrobci se snaží správcům ulehčit a vylepšují admin konzole, kde soustřeďují své informace. Ale počet konzolí se kupí a jen projít každou z nich může být časově náročné.

ATOM ONE se zaměřuje na ulehčení této situace. Tato služba vypomůže tam, kde nestačíte nastudovat novinky o zranitelnostech a doporučeních různých aplikací. Obsahuje doporučené zásady dobré správy a porovnává nálezy s těmito doporučeními. Když se objeví nová zranitelnost, je zahrnuta do vyhodnocení. Ušetří vám čas nad vymýšlením a laděním skriptů pro detekci, kde se ve vaší infrastruktuře tyto zranitelnosti nachází. ATOM ONE tyto informace vytěží z logů a dat získávaných z připojených systémů a automaticky je porovná s relevantními pravidly a prezentuje nálezy, které nejsou úplně v souladu. Všechny tyto nálezy jsou shromažďovány v centrálním dashboardu ATOM ONE. Jsou řazeny dle závažnosti, což vám umožní, začít pracovat, a to od toho nejpodstatnějšího. Nemusíte ten vzácný čas ztrácet zkoumáním, na co je potřeba se zaměřit, jak odhalit nesoulad, ale můžete rovnou konat. Nehrozí, že v dobré víře strávíte odpoledne odstraňováním něčeho, o čem v systému víte, a zatím se vám v prostředí objevila časovaná bomba, kterou jste zatím neobjevili, a možná ani nevíte, že máte objevovat.

img

Zároveň máte stále k dispozici jednotlivé Intelligence packy, které ukazují větší detail nálezů ve svém specifickém okruhu, jako certifikáty, lokální účty apod., jen nyní nemusíte trávit čas prolézáním jednotlivých kostiček, protože to nejdůležitější se objeví v centrálním pohledu. Nemusíte si pamatovat, jaký stav byl včera a zda došlo k nějaké změně, Central dashboard zobrazuje kromě všech nálezů i ty vzniklé za posledních 24 hodin. Rychlým pohledem tak zjistíte, jestli se objevily nějaké nové zásadní nálezy, kvůli kterým třeba přehodnotíte svůj denní program dobrovolně ten den, než aby vás dopad těchto nálezů dohnal někdy později, až budete hasit další požár z vaší dovolené.

img

Nálezy mají také svojí kategorizaci, a tak je možné práci lépe delegovat. Kromě toho jsou nálezy navíc obodovány. Bodování je návrh na prioritizaci vaší proaktivní práce. Podle závažnosti problému a podle jeho rozšířenosti ve vašem prostředí je vám předložen návrh, na co se zaměřit, abyste co nejlépe využili čas, který na proaktivní práci máte.

Bodování se dá použít ještě jako praktický bonus pro IT Operations týmy, které dobře plní své povinnosti. Představte si - daří se předcházet všem incidentům. Nejsou výpadky, ztráty dat a žádné další nepříjemnosti. To je výsledek poctivé práce, kterou odvádíte. Jak ale jednoduše prezentovat takto neviditelný úspěch. Jak ukázat to penzum práce, jejímž výsledkem je, že se nic neděje. Nabízíme celkové skóre organizace navíc rozdělené i do domén bezpečnost, dostupnost, kapacita a provoz.

img

Velmi jednoduše prezentovatelná forma, které každý porozumí a která vás nestojí žádný čas přípravy.

K tomu je jednoduchý graf prezentující skóre v čase. Objeví-li se něco negativního v prostředí, skóre organizace se změní. Máte vizuální pomůcky pro vyjednávání o nutnosti investice v označené oblasti. Potom, co je práce odvedena, body naběhnou a svět je zas v pořádku. A vy máte možnost jednoduše ukázat efekt investovaných prostředků.

Součást práce Operations je přebrání nových služeb a infrastruktury. Ne vždy je načasování takové, že se dostanete k tomu si systém dostatečně prověřit, zda odpovídá standardům, které pro provoz vyžadujete. To může znamenat nepříjemná překvapení po mnoha týdnech či měsících. To už je ale na reklamaci a výtky pozdě. Stačí systém napojit do ATOM ONE a nejpozději do 24 hodin máte přehled o tom, jestli odpovídá vašim očekáváním a případně rovnou řešit nedostatky a jejich nápravu a znovu máte k dispozici jednoduchý nástroj, jak ukázat kolik práce pro vás nový systém znamená, než jej vytáhnete ke stanovené bodové hranici.

img

Nedostupnost systému stojí organizaci čas, kdy lidé a stroje nemohou být produktivní. A čas jsou peníze. Zašifrované systémy útočníkem stojí nejen čas, ale i výpalné nebo práci na obnově. Ztráta dat může znamenat pokuty a ztrátu konkurenční výhody. Cokoliv z toho se může projevit jako ztráta důvěryhodnosti a poškodit značku a reputaci.

Přesto dostat budget na provozní agendu nemusí být samozřejmost. Minimálně to většinou vyžaduje dát dohromady všechny potřebné provozní zásahy a zlepšení, a to je časově náročné a pracné udělat. A když se povede schválení, tak je někdy třeba průběžně ukazovat postup prací. Opět si můžete vzít na pomoc body a nálezy a jednoduchou formou prezentovat práci, kterou je třeba odvést, a její kritičnost, a na stejném místě ukazovat posun, který se daří.

ATOM ONE vám pomůže váš čas využít chytře a efektivně, tam, kde to je nejvíc zapotřebí. A navíc to jednoduchou formou i ukázat těm, kdo drží kasu.

  • Neustále slýcháme zprávy o hackerských útocích, únicích dat i o vysokých částkách zaplacených na výkupných. Možná se cítíte bezpečně, ale víte, jak takový hackerský útok probíhá? Jak vypadá a jak jej včas odhalit, identifikovat a předejít tak případným velkým škodám? V rámci živé demonstrace jsme předvedli ty nejběžnější typy kyberútoků - registrujte se na záznam webináře Hackeři útočí! Jak to poznat a jak se bránit

Sdílej v médiích

uvolnete-ruce-lidem-z-it-operations

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu