KPCS CZ finalistou soutěže Microsoft Awards 2019

 
 Martina Koutníková
  awards

Včera, 24.6. 2020, proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Microsoft Awards 2019. Letošním nosným tématem byla Digitální transformace, jako proces představující zcela nový způsob propojování lidí, procesů a dat. S hrdostí chceme oznámit, že společnost KPCS CZ získala ocenění Finalista v rámci kategorie Kulturní změna v organizaci s využitím Microsoft technologií. KPCS CZ dokázala sama na sobě sílu kompletního řešení Dynamics 365, Microsoft 365 a Azure jako způsob řešení digitální transformace a vykročila tímto směrem jako vzor pro své současné a potenciální zákazníky.

Společnost KPCS CZ, specializující se na poskytování expertních konzultací a spravovaných služeb, návrhy a realizace projektů využívajících technologií a služeb společnosti Microsoft, v letošním roce uskutečnila v rámci Microsoft Awards nominaci, která v historii soutěže nemá dosud obdoby. Nominovala totiž sama sebe s řešením „KPCS CZ digitalizuje své procesy a posiluje firemní kulturu“ a za svůj počin byla oceněna titulem Finalista.

Digitální transformace je v pojetí KPCS CZ v dnešním moderním a rychle se rozvíjejícím světě jediná cesta, jak rychle a efektivně reagovat na požadavky zákazníků a jak rozvíjet obchodní potenciál organizací. Ukázkou řešení „na sobě“ KPCS CZ také dokázala, že řešení a služby, které nabízí, reálně a spolehlivě fungují v praxi. Digitální doba změnila přístup ke koncovému zákazníkovi i internímu týmu organizací. Všem je nutné poskytnout správné informace, ve správný čas a té nejvhodnější podobě pro jeho práci, nabídnout jim samoobslužné funkce.

Řešení digitální transformace v KPCS CZ

Pokud jde o vlastní řešení, KPCS CZ se rozhodla o transformaci všech informačních systémů a procesů využívaných k řízení jednotlivých agend do jednoho centrálního systému Dynamics 365. Hlavním cílem řešení bylo poskytnutí aktuálních a transparentních podkladů pro řízení společnosti, a to téměř v reálném čase. Centrem všech aktivit je koncový zákazník, s přihlédnutím na jednotlivé fáze péče o něho. Od marketingu, budování awareness, přes prodejní cyklus projektů, managed services a Microsoft CSP, doručování projektů, a s tím spojené řízení konzultantů, až po následnou péči o zákazníka. S tím byla spojena i změna přístupu k vlastním IT prostředkům pro umožnění moderního způsobu práce bez omezování lokality či výběru zařízení při udržení vysokého stupně bezpečnosti. Takto zásadní změny vyžadovaly profesionální komunikaci, a proto byly do transformačního projektu zahrnuty i nástroje pro její vedení. Cílem bylo zkvalitnění řízení celé společnosti podporující růst jejího businessu, zvýšení efektivity práce, transparentnější plánování kapacit a zpřehlednění zadávaných úkolů, zlepšení procesu interní a externí komunikace, zkvalitnění péče o stávající zákazníky a rychlejší reakce na potřeby potenciálních zákazníků. Dalším cílem bylo propojení a harmonizace procesů a dat všech oddělení společnosti tak, aby bylo dosaženo vyššího stupně automatizace navazujících procesů celého systému a mohl vzniknout robustní reporting zachycující kompletní životní cyklus zakázky od leadu po fakturaci a na základě reportingu bylo umožněno měřit úspěšnost marketingových aktivit, zvýšit přesnost výhledů dle obchodních příležitostí, mít lepší kontrolu nad efektivním využitím lidského kapitálu a jasnou a rychlejší výměnu dat mezi objednávkou, jejím plněním a fakturací.

Přínosy řešení hovoří za vše

Vedení společnosti má díky kvalitním informacím v reálném čase v rámci reportingu dostatek podkladů pro rychlé rozhodování, což má pozitivní dopad jak na efektivitu práce, tak na finanční výsledky společnosti. Výsledkem implementace řešení a adopcí u uživatelů došlo ke zvýšení efektivity doručování projektů o 12 %, což má jednoznačný pozitivní dopad na finanční výsledky společnosti. Součástí je také řádné plánování nadcházejících aktivit, a možnost práce odkudkoliv, což má pozitivní dopad na work-life balance.

Optimalizovala se práce týmů, zlepšila se výměna informací mezi lidmi a týmy, zjednodušil a zrychlil se proces průchodu zakázky firmou (od objednávky po fakturu), a to vše s přímým vlivem na zlepšení cash flow společnosti. Díky provázanosti celého systému a jeho integraci s některými dalšími marketingovými nástroji může společnost lépe komunikovat se stávajícími a potenciálním zákazníky, a na druhé straně vedení společnosti může měřit výsledky marketingových aktivit a optimalizovat náklady spojené s marketingem do těch aktivit, které přinášejí nejlepší výsledky z pohledu businessu.

Podpora týmové spolupráce vedla zároveň k tomu, že konzultanti nejsou zahlcováni informacemi, které se přímo netýkají jejich práce, na druhé straně díky optimálnějšímu nastavení systému interní komunikace s využitím výše uvedených nástrojů mohou také mezi sebou snáze sdílet know-how a čerpat informace, které buď pro svou práci potřebují, nebo které je zajímají.

Došlo ke zvýšení zabezpečení celého prostředí bez negativního dopadu na produktivitu - nemusíme se starat o resety hesel, instalaci aplikací na vyžádání či řešit výměny počítačů nebo jejich zálohování.

Díky zabezpečenému řešení je společnost spolehlivým partnerem, a to zvyšuje její prestiž v očích zákazníků, zaměstnanců i odborné veřejnosti. Spolu s možností využívat výhod moderního pracoviště se zvýšila flexibilita a spokojenost zaměstnanců (pravidelně měřená) a v konečném důsledku jsme také zaznamenali výrazný pokles incidentů i požadavků týkajících se interní výpočetní techniky.

To vše můžete i vy

Velkou výhodou je samozřejmě expertní znalost portfolia Microsoft a dlouholeté zkušenosti s implementacemi dílčích řešení u zákazníků. Jak říká Miroslav Knotek, CEO společnosti: „Na vlastním příkladu můžeme ukázat, jak nás digitalizace procesů v cloudu významně posunula. Profitují z ní všechny zúčastněné strany. Velmi významný přínosem je také rozšiřitelnost systému do budoucna, se kterým počítáme."

Jako strategický partner společnosti Microsoft může společnost KPCS CZ pomoci s digitalizací také vám. Jak se říká, lepší jednou vidět, než stokrát slyšet. A KPCS CZ má opravdu co ukázat.

Sdílej v médiích

kpcs-cz-finalistou-souteze-microsoft-awards-2019

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu