Hybridní pracovní model jako nový standard

 

Pandemie Covid-19 naprosto změnila nejen dosavadní způsob práce, pokud jde o možnost pracovat z domova (popř. odkudkoli), ale dala také podnět k úvahám o způsobu práce v době post-covidové. Budoucnost je nejen podle názorů velkého množství organizací a zaměstnanců, ale i podle současného stavu, v tzv. hybridním modelu. Tento model má své stoupence i odpůrce, ale již dnes je jisté, že nachází své velké uplatnění. A dost možná se do budoucna stane onou pověstnou vážkou na vahách při rozhodování zaměstnanců při hledání či změnách práce.

Model práce „před a po“

Před pandemií Covid-19 sice některé organizace umožňovaly svým zaměstnancům kombinaci práce z kanceláře a z domova, ale práce z domova se vyskytovala spíše ve velmi v omezené míře. Většinou šlo o zařazení možnosti způsobu práce z tzv. home office pouze mezi benefity vybraných společností, často se složitým způsobem možnosti využití. V roce 2020, v době pandemie Covid-19, se situace otočila, a ve většině organizací se pracovalo zase jen tzv. na dálku. Práce na dálku se stala pro mnoho zaměstnanců novou a velmi intenzivní zkušeností. Společnosti už nyní nemohou tvrdit, že na dálku pracovat nemohou – to byl před rokem 2020 běžný argument, který byl používán k tomu, proč zaměstnancům práci z domova nelze dovolit. Rok 2021 se přesunul do diskusí o hybridním modelu práce, který započal s rozvolňováním protipandemických opatření. A rok 2022 je již ve znamení zavádění hybridního modelu práce ve firmách.

Většina expertů se shodla, že hromadný návrat do kanceláří se konat nebude a že řešením bude právě hybridní model práce. Různé průzkumy jim dávají za pravdu. Pokud jde o Českou republiku, podle informace Seznam Zprávy v roce 2021 si 65 % zaměstnanců přálo, aby jim možnost práce z domova zůstala. Studie The Accenture Future of Work Study 2021 provedená mezi 9000 zaměstnanci po celém světě uvedla, že 83 % respondentů považuje hybridní model za optimální do budoucnosti, i když je jasné, že tento model jednak nemůže být uplatněn všude, a jednak prostě některým lidem z různých důvodů nevyhovuje. Průzkum společnosti Envoy a Wakefield Research ukázal, že 47 % zaměstnanců by si raději našlo jinou práci, pokud by jim současný zaměstnavatel nenabídl hybridní způsob práce. Podle průzkumu, který realizoval NeuroLeadership Institute, by byl vynucený návrat do kanceláří dokonce pro 59 % respondentů důvodem k výpovědi. Studie EY, provedená na základě průzkumu u 4000 zaměstnanců, říká, že možnost práce z domova (nebo vzdáleně), bude pro 79 % zaměstnanců jedním z určujících faktorů při hledání nového zaměstnání.

>

Co je vlastně hybridní model (spolu)práce

Definic toho, co je hybridní pracovní model, je už celá řada. Základní vysvětlení je, že jde o flexibilní model, ve kterém zaměstnanec může pracovat jak z domova, tak vzdáleně.

Je to model založený na tom, že lidé mají sice možnost docházet do kanceláře, ale také mohou, pokud chtějí, pracovat z domu nebo z jiného místa. Společnosti zaměstnancům umožnují dělit pracovní čas mezi kancelář a práci na dálku. Průzkumy ukazují, že většina z dotazovaných zaměstnanců by ráda zůstala v režimu 3 dny práce z domu a 2 dny práce z kanceláře.

Neexistuje ale žádný univerzální hybridní model. Každá společnost vyvíjí hybridní model založený na potřebách společnosti a potřebách jednotlivých zaměstnanců. Hybridní model může mít řadu variant. Některé společnosti umožnují zaměstnancům pracovat v rámci hybridního modelu flexibilně - jak z domova, tak z kanceláře, v určitém poměru. Jiné společnosti mají např. část zaměstnanců plně pracujících vzdáleně a část zaměstnanců plně pracujících z kanceláře. Kombinací obou těchto přístupů vznikají další varianty. Organizace budou pravděpodobně rozvíjet varianty podle svých potřeb a podle individuálních potřeb svých zaměstnanců.

3 základní varianty hybridního pracovního modelu

V zásadě se vychází ze 3 základních variant (názvy variant vycházejí ze zahraničních zdrojů, oficiální české ekvivalenty zatím zřejmě nevznikly):

  • Remote-First

>Organizace preferující tuto variantu se budou chovat, až na určité výjimky, jako pracující plně vzdáleně. Ponechají si určité kancelářské prostory jen pro zaměstnance, kteří chtějí do kanceláře občas docházet, a také mohou po některých zaměstnancích, u kterých to charakter práce nedovolí, chtít jejich fyzickou přítomnost v kanceláři, nebo případně chtějí zachovat prostor pro příležitostné setkání zaměstnanců. Hlavní zásada ale je, že společnost se chová jako plně vzdálená, zaměstnanci mohou být v různých časových pásmech a výchozí je pro tuto organizaci online komunikace. Takové společnosti budují kulturu nejprve na dálku, práci na dálku zavádí jako normu, nikoli jako něco, co je schváleno pouze za určitých okolností. I když se lidé ze vzdálených týmů dostanou do pracovního prostoru vlastněného společností, vykonávají svou práci pomocí stejných nástrojů a procesů, jako by byli na jiném místě.

  • Office – Occassionaly

Někteří zaměstnavatelé chtějí, aby zaměstnanci chodili do kanceláří několikrát týdně, i když třeba jen na předem stanovený čas. Podobné přání mohou mít samozřejmě i někteří zaměstnanci. Nebo dokonce někteří zaměstnanci tam chtějí trávit více než jen požadovaný čas. Ale stále platí, že jde jen o příležitostné docházení do kanceláří, práce je vykonávána převážně z domova. V tomto případě je nutné nastavit od počátku pravidla komunikace s ohledem na to, jak často/jak pravidelně zaměstnanci z kanceláře pracují. Organizace se mohou např. rozhodnout pro přísnější pravidla, například že zaměstnanci musí pracovat z kanceláře každé pondělí a středu, nebo nechat zaměstnance, aby si sami vybrali dny, které jim nejlépe vyhovují.

  • Office First

V tomto případě je kancelář primárním místem výkonu práce, ale vzdálená práce je povolena.

Jak název napovídá, zaměstnancům je umožněno pracovat na dálku, kancelář je preferovaným a primárním místem pro práci. Tato varianta bývá mimochodem obvyklejší tam, kdy do kanceláří chodí běžně management.

Závěrem

Je zřejmé, že společnosti v současnosti stojí před rozhodnutím, které je bude ovlivňovat mnoho příštích let a bude mít dopad prakticky vše - od budování firemní kultury, přes nábory zaměstnanců až po schopnost reagovat na změny a realizovat obchodní potenciál spojený s jejich růstem. Práce na dálku nemusí být synonymem pro práci z domova nebo nikdy nevidět kolegy. Nejúspěšnější způsob práce na dálku však znamená myslet nejprve na dálku a nenastavovat procesy pro vzdálené pracovníky jako dodatečnou myšlenku. Takové plánování může zajistit úspěch hybridního modelu a je méně pravděpodobné, že by se vzdálení zaměstnanci cítili opomíjení, čemuž je skutečně potřeba se v hybridním pracovním modelu vyhnout.

Poslechněte si více k tématu hybridní spolupráce na našich webinářích:

Přečtěte si více v dalších článcích série o hybridní práci a spolupráci:

Zdroje:

Sdílej v médiích

hybridni-pracovni-model-jako-novy-standard

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu