Google AI Gemini: Představení Nového modelu ve světě umělé inteligence

 

Google AI Gemini představuje nový milník v evoluci umělé inteligence. Tento model, nazvaný Gemini 1.0, je dostupný ve třech verzích: Ultra, Pro a Nano. Gemini je multimodální model schopný zpracovávat a kombinovat různé typy informací, včetně textu, kódu, obrazu, audia a videa​​.

Hlavní vlastnosti AI Gemini:

 1. Multimodální schopnosti: Gemini je navržen k zpracování a kombinování různých datových typů, jako jsou text, obrázky, audio a další​​.
 2. Vysoký výkon v benchmarcích: Gemini Ultra překonal lidské experty v testu masivního multitaskového jazykového porozumění (MMLU) s výsledkem 90%​​.
 3. Rozpoznávání a generování kódu: Gemini dokáže rozpoznávat a generovat kód v populárních programovacích jazycích jako jsou Python, Java, C++ nebo Go​​.
 4. Efektivní výpočetní infrastruktura: Model byl vycvičen na AI-optimalizované infrastruktuře pomocí Google Tensor Processing Units (TPU) v4 a v5e​​.
 5. Bezpečnost a Odpovědnost: Gemini podstoupil komplexní bezpečnostní hodnocení, včetně testování na zkreslení a toxicity​​.

Dostupnost a plány:

 • Gemini Pro je již implementován v produktech Google, jako je Bard, a bude dostupný v rámci Pixel 8 Pro a dalších služeb Google​​.
 • Gemini Pro bude přístupný pro vývojáře a podnikové zákazníky prostřednictvím API Google AI Studio nebo Google Cloud Vertex AI od 13. prosince​​ 2023.
 • Gemini Ultra bude k dispozici pro vybrané zákazníky a partnery​​.

Přehled vybraných klíčových parametrů Google AI Gemini vs. ChatGPT od OpenAI a Microsoft Azure Cognitive Services

Google AI Gemini:

 1. Multimodální schopnosti: Gemini zpracovává různé typy dat (text, obrázky, audio) a podporuje vícejazyčné interakce.
 2. Vysoký výkon v benchmarcích: Model vyniká v testech jako MMLU a jiných, překonává dokonce i lidské experty.
 3. Rozpoznávání a generování Kódu: Disponuje schopnostmi rozpoznat a generovat kód v populárních programovacích jazycích.
 4. Optimalizace výpočetní infrastruktury: Pro optimalizaci využívá Google Tensor Processing Units (TPU) v4 a v5e.
 5. Bezpečnostní a Etické Aspekty: Gemini má rozsáhlá bezpečnostní hodnocení a také testování na zkreslení a toxicity.

ChatGPT od OpenAI (Azure OpenAI Service):

 1. Dostupnost GPT-4Turbo: GPT-4 nabízí širší znalosti, schopnosti řešení problémů a odborné znalosti.
 2. Použití v různých oborech: Model uplatní své schopnosti v rozmanitých oblastech, od zlepšení zákaznických zkušeností až po pomoc s psaním softwaru.
 3. Podpora zdravotnictví a vzdělávání: Spolupráce s Epic Healthcare, Coursera a dalšími pro využití pokročilých schopností GPT-4 ve vybraných oblastech.
 4. Integrovaný bezpečnostní systém: Ochrana před nežádoucími vstupy a výstupy, pokročilá bezpečnost jsou vestavěné přímo do modelu GPT-4.

Microsoft Azure Cognitive Services:

 1. Rozšířené funkce pro jazyk: Poskytuje vícejazyčnou analýzu sentimentu, těžbu názorů, extrakci klíčových frází a rozpoznávání jmenovaných entit.
 2. Sumarizace konverzací: Disponuje možností generovat souhrny a kapitoly pro chatovací logy a hlasové přepisy, vhodné pro zákaznickou podporu a call centra.
 3. Překlad Dokumentů: Nabízí snadný překlad běžných formátů dokumentů, podpora pro 100 jazyků (včetně češtiny).
 4. Vylepšené AI schopnosti pro kontaktní centra: Podporuje zlepšení interakcí mezi agenty kontaktních center a zákazníky.
 5. Přizpůsobení a verzování modelů: Podpora verzování aktiv pro uživatelské textové klasifikace a rozpoznávání jmenovaných entit, multi-regionální nasazení modelů.

Dostupnost pro zákazníky v Evropě:

Google AI Gemini:

 • Nedostupný v Evropě: Google AI Gemini momentálně není dostupný v Evropě, včetně EU a UK. Tato skutečnost je způsobena regulatorními překážkami, kvůli kterým budou muset uživatelé v Evropě na technologii od Googlu čekat.

ChatGPT (Microsoft Azure):

 • Dostupný v Evropě: Služba Azure OpenAI, která zahrnuje ChatGPT, je dostupná v rámci našeho regionu. Nabízí tak svým uživatelům širší dostupnost ChatGPT (nejen) prostřednictvím Microsoft Azure v evropském prostoru​​.

Tato srovnání ukazují, jak se dvě přední technologické společnosti liší v přístupu k distribuci svých AI technologií v Evropě. Zatímco Google AI Gemini čelí regulatorním překážkám, Microsoft Azure nabízí ChatGPT v rámci své globálně dostupné služby, což umožňuje evropským uživatelům přístup k těmto pokročilým AI službám.

Shrnutí:

Gemini od Google AI nabízí pokročilé multimodální schopnosti a vysoký výkon, zatímco ChatGPT od OpenAI a Microsoft Azure Cognitive Services poskytují široké možnosti integrace, podporu různých jazyků a silné bezpečnostní prvky, které jsou klíčové pro podnikové nasazení.

Sdílej v médiích

google-ai-gemini-predstaveni-noveho-modelu-ve-svete-umele-inteligence

Kontakt

Nenašli jste, co hledáte? Pošlete nám zprávu a zůstaneme s vámi ve spojení.

* Vyžadované pole. Osobní data použijeme pouze pro vypracování odpovědi na dotaz. Pravidla zpracování osobních údajů.

* Souhlas se zpracováním údajů

map us
map eu