Microsoft 365

  • Bezpečnost firemních dat byla, je a vždy bude důležitou součástí provozu jakékoliv IT služby. A stejně tak její uživatelé, ač se to leckdy mnohým možná nezdá. A právě tyto dvě součásti často leží na opačných stranách vah. Co je bezpečné, nebývá uživatelsky jednoduché. Co je uživatelsky otevřené, nebývá bezpečné.

  • V době digitální transformace je více než kdy dříve důležité poskytnout zaměstnancům moderní nástroje pro inteligentní týmovou komunikaci a spolupráci.

    Ve službách Office 365 a Microsoft 365 je již dlouhá léta vestavěn komunikační nástroj Skype for Business. A nyní mohou zákazníci využít jeho upgrade na Microsoft Teams, které přidávají právě funkce pro týmovou spolupráci.

  • Jaké výhody znamená nasazení Microsoft 365 ve společnosti kromě známých nástrojů produktivity jako Exchange, SharePoint, Teams a Yammer?