azure ad

 • Byly zveřejněny statistiky pro Azure AD s ohledem na použité synchronizační nástroje a autentizační metody, tak si je pojďme v krátkosti představit.

  • Většina Azure AD tenantů využívají spíše malé organizace bez potřeby synchronizace identit a v tomto kontextu potřeba synchronizace identit klesá.
  • Naopak většina velkých organizací identity synchronizuje a celkově se jedná o 180 tisíc tenantů se synchronizovanými účty.
  • Nejvíce rozšířeným a stále využívanějším synchronizačním nástrojem je Azure AD Connect, který byl zaznamenán u více jak 170 tisíc tenantů.
  • Více jak 50 % z 950 milionů uživatelů v Azure AD jsou synchronizované identity.
  • Azure AD eviduje 152 milionů aktivních uživatelů, což je od konce dubna nárůst o 52 milionů.
  • V rámci všech aktivních uživatelů jsou nejvyužívanější následující autentizační metody:
   55 % - AD Federation Services
   24 % - Synchronizace hesel v zahashované formě
   21 % - Čistě cloudoví uživatelé
  • Stále se zvětšujícím konkurentem pro AD FS je s dvěma procenty Ping Federate a dále následují s jedním procentem IDaaS technoligie jako jsou Centrify, Okta nebo OneAuth.
  • Azure AD Pass-Through Authentication, plně v produkci přes jeden měsíc, registrovala přes půl milionů aktivních uživatelů s měsíční nárůstem 50 %.
 • Bezpečnost firemních dat byla, je a vždy bude důležitou součástí provozu jakékoliv IT služby. A stejně tak její uživatelé, ač se to leckdy mnohým možná nezdá. A právě tyto dvě součásti často leží na opačných stranách vah. Co je bezpečné, nebývá uživatelsky jednoduché. Co je uživatelsky otevřené, nebývá bezpečné.

 • Protože Azure AD Connect (AAD Connect) pravidelně přidává nové funkce, stává se pro mnoho firem a organizací stále důležitější komponentou cloudových služeb. Často se stává, že služba po prvotní instalaci „prostě běží“, a vlastně ani aktivně po administrátorech nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Možná je na čase vzpomenout si, na kterém serveru jsme ji nainstalovali, a zkontrolovat ji. Máte?J