I tento rok patří naše řešení k těm vítězným! Pro rok 2016 je jím v prestižní soutěži Microsoft Awards zajištění moderního provozu IT prostředí ve společnosti CPI Property Group. CPI Property Group patří k nejvýznamnějším realitním skupinám ve střední a východní Evropě a Německu. 

KPCS CZ zde působí jako dlouhodobý systémový integrátor a poskytovatel služeb podpory IT a jeho provozu.

V letošním roce se stal úspěšným projekt vytvořený v CPI Group, zaměřený na modernizaci datového centra, správy mobilních zařízení a dalších cloudových technologií.

Moderní provoz IT prostředí CPI Property Group

CPI  Property Group patří k nejvýznamnějším realitním skupinám zaměřujícím se na dlouhodobé investice a pronájmy nemovitostí, zejména ve střední a východní Evropě i Německu. Na realitním trhu působí od 90. let. Skupina spravuje majetek v hodnotě přesahující 113 miliard korun, a řadí se tak do čela nejvýznamnějších českých investorů v oblasti kanceláří, maloobchodu, bydlení, hotelového ubytování a logistických center. CPI je mimořádně silnou evropskou realitní skupinou, kde škála jejich nemovitostí pokrývá Českou republiku, Německo, Francii, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko a Rusko.

CPI dlouhodobě spolupracuje se společností KPCS CZ s.r.o., která je systémovým integrátorem a poskytovatelem služeb spojených s podporou IT a provozu. V roce 2015 bylo definováno několik strategických rozhodnutí, která jsou postupně naplňována. S postupným nárůstem uživatelů v různých úrovních typů činností, které vykonávají, se CPI dlouhodobě potýkalo s nízkou úrovní kontroly  a zabezpečení koncových uživatelů. Jednotliví uživatelé a zařízení byla spravována na manuální bázi, mobilní zařízení pak byla pouze s minimální kontrolou. Samostatnou oblastí pak byly aplikace, ke kterým uživatelé museli vlastnit zvláštní přihlašovací údaje. Tento stav se jevil jako dlouhodobě neudržitelný s ohledem na provozní náklady, kontrolu celého systému a zabezpečení prostředí jako celku.

Jedním ze strategických rozhodnutí byla implementace produktů Microsoft System Center Configuration Manager ve spojení s nástroji rodiny Enterprise Mobility Suite. Dalším strategickým rozhodnutím bylo vybudování Disaster Recovery site v prostředí Microsoft Azure. Obě tato rozhodnutí, spojená s předchozí implementací a migrací do prostředí Microsoft Office 365 jednoznačně ukazují strategickou orientaci celé společnosti – „Cloud first“ – tedy jakákoliv nová řešení musí podporovat cloudová řešení a budou primárně budována v prostředí cloudu. Jednou z oblastí, která bude nově rozvíjena v oblasti správy budov je postupná implementace principů „Internet of Things“, která umožní efektivnější kontrolu při správě nemovitostí. Dalším, dílčím krokem, bude poskytování těchto dat uživatelům jednotlivých nemovitostí.

Rádi zodpovíme vaše dotazy: