Po úspěšném vydání Feature Pack 1 (FP1) pro SharePoint Server 2016, vychází druhý balíček – Feature Pack 2 (FP2). Z pohledu počtu nových vlastností proti FP1 nejde o zásadní změnu pro administrátory, ale spíše pro vývojáře.

Feature Pack 2 totiž obsahuje podporu pro client side development – SPFx.

FP2 obsahuje samozřejmě veškeré vlastnosti, které byly uvedeny ve FP1 a tudíž není nutné instalovat nejdříve FP1 a poté FP2. Součástí FP2 jsou také veškeré PU (Public Updates) vydané k datu vydání FP2.

image

https://dev.office.com/sharepoint/docs/spfx/sharepoint-framework-overview

https://dev.office.com/sharepoint/docs/spfx/sharepoint-2016-support